به گزارش اکونا پرس،

نمایندگان در صحن علنی امروز با پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این کمیسیون با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۱۹۵ رأی مؤخوذه موافقت کردند.

پیش از این تا ماده ۸ این طرح به تصویب رسیده بود که ماده ۳ و ۵ آن به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، بنابراین امروز با پیشنهاد ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح برای اصلاح تعدادی از مواد به این کمیسیون ارجاع شد.