به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، آقای سید عباس موسوی، تحریم وزیر ارتباطات کشورمان به دست رژیم آمریکا را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: همگان آگاهند که دولت کنونی آمریکا ارزشی برای اصول و ارزش‌های دموکراتیک، شفافیت و حقوق بشر همانند آزادی اینترنت برای دیگران قائل نیست.

وی افزود: نگاهی به سوابق و کارنامه این دولت در اِعمال فشار بر مدیران شرکت‌ها و شبکه‌های بزرگ اجتماعی و ارتباطاتی همانند توییتر به منظور قطع دسترسی صدا‌های مخالف، گویای برخورد سیاسی و ابزاری این دولت با محیط اینترنت آزاد است.