به گزارش اکونا پرس،
محمد توفیق علاوی نخست وزیر جدید عراق که هنوز کابینه اش از مجلس رای اعتماد نگرفته، از رئیس جمهور خواست با استعفایش موافقت کند.
رئیس جمهور عراق در اطلاعیه‌ای ضمن پذیرش استعفای محمد علاوی گفت: به استناد بند ۷۶ قانون اساسی عراق گفتگو‌های خود با گروه‌های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید را از امروز دوشنبه آغاز خواهد کرد.
بر اساس قانون، رئیس جمهور موظف است تا پانزده روز آینده نخست وزیر جدید را معرفی کند.
علاوی در پیامی تلویزیونی با اشاره به فشار‌های سیاسی برخی گروه‌ها برای گرفتن پست وزارتی، از تظاهرکنندگان خواست با افزایش فشار به این گروه‌ها مطالبات ملی خود را خواستار شوند.
این پیام در حالی قرائت شد که امروز دوشنبه آخرین مهلت علاوی برای تشکیل کابینه است. در پایان روز دوشنبه، بر اساس قانون، رئیس جمهور تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید اداره امور کشور را برعهده می‌گیرد و یا یکی از معاونان عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی را مامور موقت اداره کشور می‌کند.