به گزارش اکونا پرس،

دکتر محمد جواد ظریف و خانم "اینه ماری اریکسن سوریده" وزیر امور خارجه نروژ امروز در تماسی تلفنی در خصوص همکاری دو کشور برای مبارزه کرونا گفتگو و تبادل نظر کردند.