به گزارش اکونا پرس،

 علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: ” آمریکا می‌داند که قادر به بازگرداندن تحریم‌های سازمان‌ملل و تحریم‌های تسلیحاتی ایران نیست. مکانیزم ماشه تنها نمایشی تبلیغاتی برای نجات ترامپ است و خاصیت دیگری ندارد. جنگ طلبان کاخ سفید برای کاهش تنفر مردم آمریکا از ترامپ در اندیشه راه دیگری باشند. “