به گزارش اکونا پرس،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از میان ۲۴۱ رأی دریافت شده با کلیات طرح انتزاع بخش ساختمان شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی وآمایش سرزمین» مخالفت کردند.