به گزارش اکونا پرس،

علی شمخانی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: دی‌ماه ۹۷ در سفر به کابل جلسه پرچالشی با رییس جمهور افغانستان داشتم.

وی ادامه داد: سخنان سوزناک امروز وزیر دفاع این کشور ترجمان آثار اشغال ۲۰ ساله افغانستان توسط آمریکا و عمق نفوذ و تاثیرگذاری واشنگتن در دولت این کشور بود. همچون ۴۰ سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم.