به گزارش اکونا پرس،

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 2 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی به دلیل وجود ابهام در ماده (16) این طرح و بر اساس ماده (153) آن را به کمیسیون ارجاع دادند تا پس از بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.

در ماده 16 این طرح آمده است: برگزاری هرگونه اجتماع تشکل ها توسط وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد. درصورت تخلف از این ماده، دادستان ملکف است ضمن اقدامات لازم جهت جلوگیری از اجتماع مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. در صورت برگزاری اجتماع موضوع این ماده، مرتکب به مجازات موضوع ماده (576) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده (17) طرح مذکور با 133 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 17 این طرح آمده است: در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف و مدت یک ماهه برای اصلاح یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:

الف ـ تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت‌؛
ب ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف؛
پ ـ تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال؛
ث ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.

همچنین در تبصره 1 ماده (17) ذکر شده کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت نماید.

بر اساس این گزارش در تبصره 2 ماده یاد شده نیز آمده است: تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف 30 روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

همچنین در تبصره 3 ماده 17 این طرح ذکر شده؛ در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌استثنای مجازات حبس محکوم می شود.