به گزارش اکونا پرس،

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران پرچم دار حقیقی مبارزه با تروریست هستند، گفت: مردم ایران در این مسیر با تقدیم بیش از ۱۷ هزار شهید هزینه بسیاری پرداخته و بزرگترین قربانی این ننگ هستند.

ناصر کنعانی در ادامه گریزی به هفته دولت زد، به بیان کلیاتی از نقشه راه و دستاوردهای سیاست‌خارجی دولت سیزدهم پرداخت و گفت: آغاز به کار سخت دولت در شرایط کرونا و بحران های منطقه ای آزمایش هایی بود ‌که می‌توان گفت اتخاذ سیاست خارجی متوازن آثار و نتیجه خود را در عمل نیز نشان داد.

به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، افزایش حجم تبادلات خارجی و روابط با کشورهای خارجی، عضویت در برخی از سازمان های منطقه ای و رایزنی های موفق در زمینه مسائل منطقه ای دیگر دستاورد دولت سیزدهم در این زمینه بوده است.

خبر تکمیل می شود...