محمد وحیدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 30 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: اقدامی که مجلس در خصوص رزمندگان و ایثارگران فاقد شغل انجام داد اقدام قابل توجهی است که باعث می شود حداقل دریافتی به آن ها پرداخت شود البته اشکالاتی که نمایندگان مخالف بیان کردند در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی دقیق صورت گرفت و یک نتیجه مطلوب حاصل شد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: در خصوص دریافتی کارکنان دولت با توجه به اینکه در سال جاری به میزان 10 درصد افزایش حقوق صورت گرفت و همچنین با توجه به اینکه افزایش قیمت ها صورت گرفته است باید برای کارکنان دولت نیز اقدامی در جهت افزایش حقوق صورت گیرد.

وی ادامه داد: برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی با تدابیری که مجلس در نظر گرفت اقدامات خوبی صورت گرفت اما برای کارکنان دولت نیز با توجه به اینکه دولت محترم خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت است اما این اقدام صورت نگرفته است که از سازمان برنامه و بودجه می خواهم خساست خرج ندهد و حداقل افزایش حقوق ها را برای شش ماهه دوم سال عملیاتی کند.

عبدالرضا مصری در پاسخ به این اخطار، گفت: مجلس برای ایثارگران و جانبازان معسر که فاقد شغل هستند کمک معیشتی در نظر گرفت و این کمک معیشتی به صورت معادل حقوق در نظر گرفته شده است که با استفساریه ای که در مجلس رأی آورد اقدام قابل توجهی برای ایثارگران و جانبازان معسر صورت گرفت.