به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایسنا، شاهین صمدی سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان اظهار داشت: وزارت امور خارجه تاجیکستان از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی جهت برقراری مناسبات دیپلماتیک استقبال کرده و این اقدام را قدمی مهم در راستای تحکیم ثبات در منطقه خاورمیانه ارزیابی می کند.