• با حضور جمعی از فعالان اجتماعی و اعضای کمپین معلولان و الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران و مجید صالحی شهردار و مدیران شهری ناحیه ۵ منطقه یک، فاز عملیاتی…