• با هدف ارائه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای و تسریع در روند نوسازی؛

    مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه ای که به منظور بررسی طرح موضعی و رفع مشکلات محله نفرآباد در شهرداری منطقه 20 برگزار شد، از راه اندازی دفتر توسعه محله…