• در منطقه۹ انجام شد؛

    به منظور مقابله با بیمار ی کرونا،معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۹ طبق دستورالعمل ابلاغی به مناطق شهری، نسبت به تهیه اقلام بهداشتی برای کارگران اقدام شد.