به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، هدایت در جلسه ای که با حضور مدیران نوسازی برگزار شد، با اشاره به مصوبه راه اندازی اداره نوسازی ذیل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: ارتقاء کیفیت محیط سکونت و ایجاد حس سرزندگی، بهبود کیفیت اجتماعی و اقتصادی ساکنین و ارتقاء ایمنی از جمله مهمترین اهدافی است که برای این ادارات ترسیم شده است.

هدایت به احکام برنامه ای که از سوی شورای اسلامی شهر تهران تکیف شده اشاره کرد و متذکر شد: تحقق و عملیاتی کردن بخش قابل توجهی از برنامه های سالانه نوسازی بر عهده ادارات نوسازی است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بر ضرورت تعامل مدیران این ادارات با مدیران دفاتر نوسازی، معاونین شهرسازی و شهرداران مناطق برای احصاء موضوعات و چالش های نوسازی و تدوین دستور کار مشخص برای هر منطقه تأکید کرد.

هدایت با بیان این که ستاد بازآفرینی در برخی از مناطق هنوز فعال نشده است، خواستار پیگیری تشکیل این ستاد و کمیته های زیرمجموعه آن در مناطق شد تا مشکلات و موانع نوسازی در هر منطقه به تفکیک شناسایی شده و بتوان موضوعات را در مقیاس استانی مطرح و پیگیری نمود.

وی به تشکیل جلسات کارگروه ویژه نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد و توضیح داد: این کارگروه ظرفیت خوبی است که شکل گرفته و دبیران کارگروه، مدیران نوسازی هستند؛ در این کارگروه شهردار، معاون شهرسازی، مدیر تدوین ضوابط هر منطقه پای کار می آیند تا موانع نوسازی که از سوی مدیر دفتر توسعه محله و مدیر نوسازی محله بصورت موردی در منطقه شناسایی و احصاء شده است را برطرف نمایند.

بازنگری و یا تدوین طرح های جدید توسعه و بازآفرینی در هر منطقه، نظارت بر عملکرد دفاتر، گسترش تعاملات و استفاده از ابزارها و ظرفیت های نوسازی از جمله سایر موضوعاتی بود که از سوی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه مطرح شد و مورد تأکید قرار گرفت.