به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، فرهادی گفت: افراد سودجو و زمین خوار در سنوات گذشته بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه 19 اقدام به تفکیک اراضی اوقافی و شروع به ساخت و ساز غیر مجاز به صورت نا ایمن کرده اند. او ادامه داد: شهرداری منطقه در راستای انجام رسالت و وظایف ذاتی خود و به منظور صیانت از حقوق عامه و کاهش مخاطرات ناشی از عدم رعایت مقررات، اصول فنی، شهرسازی و جلوگیری از حوادث احتمالی نسبت به رفع خلاف از ساخت و سازهای غیر مجاز با به کارگیری روش های نوین اقدام می کند. شهردار منطقه خاطر نشان کرد: با عنایت به هماهنگی صورت گرفته با مراجع قضایی و دادستانی تهران، پلیس پیشگیری فراجا و ضرورت تأمین امنیت منطقه با حداکثر توان و بهره گیری از ظرفیت پیمانکار واجد شرایط مورد تأیید مراجع ذیربط و نظارت عالیه ایشان از روش تخریب درجا و ذوب ستون های فلزی و تخریب کنترل شده پایه های اسکلت های بتنی با موارد مورد تأیید مراجع مربوطه به منظور تسریع در رفع خلاف ساختمانهای ساخته شده استفاده خواهد شد.