به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، مانور تخلیه مسافری همراه با کوپل قطار در راستای آمادگی هر چه بیشتر در مقابله با نقص فنی قطار که منجر به تخلیه مسافری می‌شود با همکاری مدیریت‌های ارشد خطوط و واحدهای عملیاتی و نظارتی برگزار شد. 
در سناریوی این مانورها پیش‌بینی‌شده بود که قطارها در تمامی خطوط از مبادی خود حرکت و در محل پیش‌بینی‌شده به علت افت فشار هوا و درگیری ترمز متوقف و مجبور به تخلیه مسافری در تونل شوند. در این مانور می‌بایست پس از هدایت مسافران به ایستگاه‌های طرفین محل حادثه، قطار معیوب کوپل و منتقل شود.
این مانور در ساعات غیر بهره‌برداری و باهدف سنجش میزان آمادگی نیروی انسانی برگزار شد. راهبر هر قطار پس از بررسی اولیه، نقص فنی را به مرکز فرمان و راهبر کمکی اطلاع‌رسانی و با اعلام پیج، مسافران را به صبوری و حفظ آرامش دعوت می‌کرد. تمامی کارکنان واحدهای درگیر در این مانور با شرح وظایف و دستورالعمل‌های مربوطه آشنا بوده و مطابق با آنها در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دادند.
گفتنی است، عملکرد کارکنان در این مانور نسبتاً مناسب ارزیابی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مانورهای مختلف در جهت افزایش مهارت، تقویت عملکرد، افزایش سرعت عمل کارکنان، مطالعه و آشنایی کامل با دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی مرتبط با حوزه کاری آنها انجام شد.