به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه13، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه در خصوص فعالیت پایگاه خدمات اجتماعی گفت:در این پایگاه به افراد نیازمند توجه خدمت رسانی می شود و از ظرفیت آن برای ساماندهی موارد نیز استفاده می شود. او با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون حدود 155 مورد گشت زنی در محدوده انجام شده است افزود: افراد بی خانمان و مددجویان محدوده به طورمستمرو شبانه روزی شناسایی و با مشارکت اکیپ گشت سازمان خدمات اجتماعی و گشت منطقه به منظور بهره مندی از خدمات حمایتی رایگان به مراکز شهرداری که آماده پذیرش این افراد هستند، منتقل می شوند.

او با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون حدود 155 مورد گشت زنی در محدوده انجام شده است افزود: افراد بی خانمان و مددجویان محدوده به طورمستمرو شبانه روزی شناسایی و با مشارکت اکیپ گشت سازمان خدمات اجتماعی و گشت منطقه به منظور بهره مندی از خدمات حمایتی رایگان به مراکز شهرداری که آماده پذیرش این افراد هستند، منتقل می شوند. شهردارمنطقه 13 اظهار داشت: همچنین، تعداد زیادی طرح ضربتی با هدف جمع آوری معتادان متجاهر با مشارکت کلانتری 128 تهران نو، یگان حفاظت ،عوامل معاونت خدمات شهری و معاونت ترافیک منطقه و عوامل نواحی و اکیپ گشت سازمان خدمات اجتماعی اجرایی شده است.

محمد هادی علی احمدی در رابطه با فضاهای بی‌دفاع شهری گفت: با توجه به بازدید های میدانی انجام شده و پس از شناسایی فضاهای بی دفاع شهری از بُعد آسیب های اجتماعی در ناحیه یک ، پیگیری عملیات بهسازی و امن سازی ایمن نقاط نیز آغاز شد.