به گزارش اکونا پرس،

به تقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، مسعود لواف زاده گفت: عملیات نصب و نگهداشت تجهیزات ترافیکی و خط کشی معابر در راستای کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمنی معابر، همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی در محلات نواحی هفتگانه به طور مستمر به اجرا درمی آید.

او افزود: برای هماهنگی بین سازمانی و ارتقای عملکرد واحدهای مربوطه، کارگروه بهبود زیر ساختها و ایمن سازی مراکز آموزشی با مسئولیت شهردار منطقه و حضور نمایندگان سازمان های مرتبط و پلیس راهور تشکیل و جلسات کارشناسی و نیازسنجی برگزار خواهد شد.

برپایه این گزارش؛ بمنظور کاهش هزینه تردد داخل شهری و ارتقای آسایش شهروندان، نظارت مستقیم بر عملکرد واحدهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی منطقه برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به طور روزانه انجام می شود.