به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید مهدی صباغ شهردار این منطقه در جلسه کمیته درآمدی که با حضور معاونین مالی و شهرسازی، مدیر اداره درآمد، مشاورین، شهرداران نواحی، و روسای ادارات مرتبط برگزار شد، ضمن بیان تحقق بیش از ۸۰ درصدی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد نقد مصوب منطقه در هفته چهارم مرداد ماه سال جاری گفت: روند رو به رشد در خصوص تحقق درآمد نقد و غیر نقد منطقه باید تداوم داشته باشد.

وی در این راستا بر پیگیری پرونده های بند "ت" بودجه دولت، پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ و نیز احصاء تغییر کاربری های غیر مجاز و جلوگیری از ادامه فعالیت تا زمان وصول درآمد تاکید کرد.

گفتنی است در این جلسه ابوذر شجاعیان مدیر اداره درآمد و نوسازی منطقه یک و دبیر کمیته درآمدی این منطقه گزارشی از عملکرد نواحی و نیز تعداد فیش های صادر شده در انتظار پرداخت ارائه و پیگیری شهرداران نواحی در زمینه وصول فیش ها را خواستار روند رو به رشد در خصوص تحقق درآمد نقد و غیر نقد منطقه باید تداوم داشته باشد.