به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، در این جلسه  که به بررسی موضوعات تامین خدمات و زیر ساخت های بافتهای فرسوده پرداخته شد، نیازهای احصاء شده گزارش شد و با توجه به اهمیت تامین سرانه در محله مقرر شد جلسه ویژه ای برای رفع مسائل پروژه نفرآباد با حضورمدیران استانداری و فرمانداری برگزار گردد.

همچنین با توجه به شناسایی 77 تیر چراغ برق معارض و 2 عدد پست برق لزوم نصب شیرهای هیدرانت نوسازی شبکه آب و فاضلاب، مقرر شد لیست اولویت های برنامه اقدام شرکت های زیر ساخت در جلسه کارگروه زیر ساخت منطقه تدقیق و دستگاهها نسبت به موضوعات مربوطه اقدام نمایند.

در پایان شهردار منطقه ضمن تشکر از سازمان نوسازی در برگزاری جلسات ستادهای مناطق، اظهار امیدواری کرد که در این جلسات با همکاری دستگاهها خدماتی و زیر ساختی و تامین خدمات، سرانه ها در بافت های فرسوده صورت پذیرد.