به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در ابتدای این جلسه رضا محمدی که با حکم شهردار تهران مسئولیت راهبری و اجرای یکپارچه نگهداشت در حوزه تنظیف شهری را عهده‌دار شده است با تاکید بر تصمیم این سازمان  بر ایجاد تحول در نحوه مدیریت پسماند پایتخت، با اولویت کاهش تولید پسماند، تفکیک در مبدا، انتقال ایمن، بازیافت حداکثری و امحای زیست‌پذیر   گفت: در حوزه نظافت و نگهداشت شهر برخی کاستی‌ها و بعضا نارضایتی شهروندان را شاهدیم و مصمم به تغییر وضع موجود هستیم. در گذشته تلاش‌هایی صورت گرفته اما کافی و در شأن شهروندان نبوده و وضع موجود از نگاه برخی شهروندان مطلوب نیست.

مدیرعامل سازمان پسماند افزود: بر همین اساس و پس از بررسی روند اجرایی و ستادی مدیریت پسماند پایتخت مشخص شد که مواردی از جمله نحوه تنظیم قرارداد با پیمانکار، مناقصه‌ها و مزایده‌ها، نحوه اجرای بسیاری از فرآیند‌ها و همچنین نوع نظارت و ارزیابی عملکرد برخی پیمانکاران دارای نواقصی است که سبب شده طی سال‌های اخیر پایتخت کاستی‌هایی در ارائه خدمات نظافتی و پاک‌سازی معابر و نهایتا ثبت انتقادات شهروندان داشته باشد.
محمدی ادامه داد: مصمم هستیم با اصلاح فرآیندها، بازنگری در نحوه قراردادهای پیمانکاران، منطقه‌محور کردن نگهداشت و افزایش سطح نظارت بر عملکرد پیمانکاران رفت و روب، تحولی در سطح نگهداشت شهر ایجاد کنیم که این تحقق این مهم، اراده و همت همه مدیران و کارکنان حوزه خدمات شهری را می‌طلبد.

در ادامه این نشست معاون امور مناطق سازمان با تاکید بر محول شدن  مسئولیت تنظیف شهر از جانب شهردار تهران به این سازمان گفت: تا قبل از این،  مسئولیت نظافت معابر با شهرداری‌های مناطق بوده و سازمان مدیریت پسماند تنها مسئولیت نظارت را بر عهده داشت اما  طی این حکم تمامی مسئولیت‌ها با سازمان خواهد بود.  در همین راستا و به منظور ارتقاء سطح نگهداشت شهر باید همه بابکارگیری تمامی ظرفیت‌ها و با توجه به ماموریت‌های محوله به سازمان مدیریت پسماند، گامی اثر بخش در راستای ارتقای کیفیت خدمات مرتبط با نظافت شهر برداریم.
حسین شهابی با اشاره به اطلاع رسانی فهرست بهای جدید مدیریت پسماند به ناظران سازمان و مدیران خدمات شهری مناطق 22‌گانه اظهار داشت: همه ما باید دغدغه نگهداشت شهر را داشته و پاسخگوی مناطق باشیم که بر اساس همین وظیفه پهنه‌بندی مناطق انجام و زمان نظافت هر پهنه در پرتال سازمان مدیریت پسماند و شهرداری تهران مشخص شده تا  شهروندان با مراجعه به این سامانه‌ها از زمان نظافت پهنه مورد نظر خود مطلع شوند. قطعا در صورت دریافت پیام نارضایتی شهروندان و مشاهده عدم انجام وظایف تعریف شده با پیمانکاران مربوطه برخورد خواهدشد.

معارفه معاون جدید امور فرهنگی و اجتماعی سازمان

رضا محمدی در حاشیه  این نشست ضمن تشکر و تقدیر از زحمات محمد کیخا معاون سابق اجتماعی و فرهنگی سازمان خانم سکینه بدرلو را به عنوان معاون جدید این حوزه منصوب و معرفی و اظهار امیدواری کرد که با حضور ایشان شاهد اثربخشی بیشتری در حوزه مشارکت اجتماعی و ارتقاء فرهنگ شهروندان در زمینه کاهش تولید، تفکیک پسماند و اصول مدیریت بهینه پسماند باشیم.
وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی و ضرورت استمرار آموزش و فرهنگسازی به شهروندان گفت: باید فرهنگ و باور لزوم کاهش تولید، تفکیک در مبدا، حفظ نظافت و پاکیزگی شهر در اولویت اقدامات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند قرارگیرد.

.