به گزارش اکونا پرس،

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از اعلام موضع سازمان بازرسی کل کشور در خصوص انتقال نمایشگاه بین المللی تهران تقدیر کرد و گفت: نامه ای که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه، درباره انتقال نمایشگاه بین المللی تهران به شهر آفتاب برای کاهش آلودگی هوا به ریاست جمهوری ارسال کردند جای تشکر دارد.

وی از این سازمان خواست این‌ موضوع‌ را تا حصول نتیجه از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگیری قرار دهد.

پیرهادی افزود: همانطور که در نامه هم به آن اشاره کردند، این موضوع آلودگی زیادی ایجاد میکند و جان شهروندان را به خطر می اندازد؛ اگر خودروی امدادی بخواهد خود را به ساکنان اطراف نمایشگر برساند با مشکل مواجه می شود.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تقاضا دارم رییس‌جمهور برای انتقال این نمایشگاه به منظور نجات جان شهروندان، دستور عاجل بدهند.

وی ادامه‌داد: فکر نمیکنم رییس جمهور بخواهد جان احدی از شهروندان به خطر بیافتد و یا جانشان را از دست بدهند.