به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ "محمدرضا پوریافر" در جلسه ساماندهی شهرک های مسکونی منطقه گفت: این نشست با هدف تحقق اهداف طرح نگهداشت شهرک ها و به منظور احصا مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه های مختلف عملکردی شهرداری، اعم از خدمات شهری، عمران، شهرسازی و ترافیک و... صورت گرفته است.

وی در ادامه گفت: بهبود شرایط موجود در شهرک ها به ویژه در حوزه نگهداشت شهری به منظور آماده سازی بستری مناسب جهت ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان و مشارکت آنان در اداره امور شهری همواره برای مدیران شهری در اولویت قرار دارد.

پوریافر در پایان گفت: استمرار بازدیدها و نگاه ویژه به شهرک ها موجب شناخت هرچه بیشتر مسئولانِ اجرایی با مشکلات روزمره شهرک ها و تسریع در جهت رفع آن ها خواهد شد. ضمن اینکه اجرای طرح های مناسب کمک می کند تا مدیران شهری از محدوده حوزه فعالیت شان بیشتر آگاه شوند و قبل از اینکه شهروندان مشکلات را انتقال دهند آن مشکل برطرف شود.