به گزارش اکونا پرس،

بر اساس این گزارش، عصر پنج شنبه گذشته، دو کودک در بوستان زیتون محله وردآورد در حال بازی بودند که توپ آنها داخل حوضچه آب خام افتاده و با وجود محصور بودن حوضچه، قفل بودن درب و وجود علائم هشدار دهنده عدم ورود به محوطه و شنا کردن، اقدام به بالارفتن از فنس ها جهت برداشتن توپ از آب می کنند. 

این گزارش می افزاید: پس از عدم توجه به موارد فوق و ورود به محوطه، کودکان با بی احتیاطی، وارد حوضچه شده که در محوطه آب گیر می افتند‌. برخی حاضران در محله حادثه، از فنس عبور کرده و با حضور عوامل آتش نشانی و کندن بخشی از فنس ها، کودکان از آب بیرون کشیده می شوند.

بر اساس این گزارش، پس از بیرون آوردن کودکان، از طریق نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شده و شنیده ها حاکی است در این حادثه، متاسفانه دو کودک جان خود را ازدست می دهند.