به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و امور بین‌المللی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در این نشست رضا محمدی برنامه‌ها و اولویت‌های تازه شهرداری در خصوص فهرست بهای جدید و تاثیرات مترتب بر قراردادها ناشی از این تغییرات و همچنین تغییر در نحوه پیمان‌ها و قراردادهای رفت و روب را اعلام کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت: در وضع موجود، سالانه بیش از ۱۵۰ قرارداد جهت انجام ماموریت‌های تنظیفی، جمع‌آوری، انتقال و پردازش پسماند در شهرداری تهران منعقد می‌شود.
مسئول طرح یکپارچه نگهداشت و تنظیف شهر تهران ادامه داد: در برنامه تحولی پیش‌رو، تعداد قراردادهای تنظیف و مدیریت پسماند به‌صورت تجمیع موضوعی و جغرافیایی به نحوی برنامه‌ریزی شده که هر منطقه صرفا دارای یک پیمان جامع تجمیعی باشد.
محمدی با اشاره به لزوم تعامل و همکاری پیمانکارانی که سابقه و تجربه خوبی در خدمات‌رسانی و رفت و روب شهر تهران دارند با سازمان مدیریت پسماند در فرآیند تنظیم قراردادهای جدید دارند، افزود: در کنار بازطراحی قراردادها، در راستای تسهیل‌گری حضور پیمانکاران و ارتقا سطح رقابت نیز مدلی طراحی شده تا حین استمرار نظام رتبه‌بندی، فرآیند تسهیل‌گری فراهم شود تا همه پیمانکارانی که در حال حاضر در این حوزه فعالیت دارند و یا تجربه فعالیت سنوات گذشته را با کارفرمایی شهرداری تهران دارند، بتوانند به صورت جداگانه یا ترکیب و تلفیق چند شرکت در این مناقصات شرکت کنند.
در ادامه این نشست حبیب پوش‌‌پارس معاون برنامه‌ریزی سازمان نیز در تشریح تغییرات پیمان‌ها گفت: قراردادهای مدنظر در برنامه تحول در دو مولفه تجمیع خواهندشد.تجمیع جغرافیای پیمان از ناحیه محور به منطقه محور و تجمیع موضوعات تنظیف و رفت و روب، جمع‌آوری پسماند تر و جمع‌آوری پسماند خشک در یک پیمان واحد جزو تغییرات اساسی در قراردادهای جدید خواهدبود.
پوش‌پارس افزود: نظر به اینکه بعد از سال‌ها برای نخستین بار سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوین و ابلاغ فهرست بهای رسته پسماند اقدامات مناسبی را انجام داده، لذا برآورد قراردادهای مذکور به‌صورت حجمی و نحوه قیمت‌گذاری این پیمان منطبق بر فهرست بهای ابلاغی صورت خواهدگرفت.

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت پسماند در پایان اشاره کرد: فرآیند مناقصات قراردادهای مذکور مناطق ۲۲ گانه در مهرماه انجام و همزمان با شروع قراردادهای جدید، سه نرم افزار کاربردی مبنی بر سامانه صورت وضعیت الکترونیک جدید شهر تهران، سامانه توزین جدید و اپلیکیشن جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک به نام «نوماند» نیز فعال می‌شوند تا به مدیریت جامع و بهینه پسماند شهر تهران کمک کنند.