به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، محمد شیری گفت: براساس تاکیدات شهردار محترم تهران و با همکاری معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در راستای تحول در نگهداشت شهر، نوسازی مخازن جمع‌آوری مکانیزه زباله با هدف ارتقای سطح کیفیت خدمات در بخش رفت و روب، جمع آوری و حمل مکانیزه پسماند انجام شد.