به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ " علی اصغر کمالی زاده" با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای کار جهادی  افزود: با توجه به تعداد مدارس منطقه۴  اداره آموزش شهروندی  ؛ با پشتیبانی  ستاد مدیریت محلات منطقه و با همکاری گروه جهادی پویش طراحی و دیوارنگاره مدارس  را آغاز شده است.

 او هدف از اجرای این طرح را ایجاد حس مشارکت اولیا و دانش آموزان و توجه ویژه به موضوعات آموزشی و فرهنگی کشور بیان کرد و گفت:  پویش جهادی  مهر در مهر با محوریت کمک به مدارس نیازمند ‌و محروم منطقه در حال اجرا است.   

شهردار منطقه ۴ در ادامه استفاده از شعارهای متناسب با فرهنگ دینی و ملی ایجاد حس تعلق به فضاهای آموزشی،  افزایش روحیه جهادی گری، ایجاد همراهی و همسویی خانواده ها در مشارکت طرح و  کاهش بسیار چشمگیر هزینه های اجرا  زیباسازی مدارس از مهم ترین اقدامات اجرای این طرح گسترده در مدارس عنوان کرد.

کمالی زاده درپایان خاطرنشان کرد: در پیش بینی اولیه حدود بیست  هزار متر مربع در سی و پنج مدرسه منطقه۴ در روند اجرای این پویش قرار گرفته است.