به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 22، مسعود نصرتی در این باره اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سازمانی و به جهت عملیاتی شدن مصوبات کمیته حمل و نقل محلی منطقه‌ای با رویکرد استفاده بهینه از ناوگان حمل و نقل عمومی درون منطقه‌ای با سطح پوشش مناسب و استفاده خدمتی از خطوط فیدر متروی درون منطقه‌ای و با توجه به طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس تست آزمایشی خط اتوبوس ۳۲۴ (پایانه شهید باقری به متروی ورزشگاه آزادی) اجرایی شد.

خدابخشی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه ۲۲ نیز در این خصوص افزود: به جهت اجرای دقیق و مناسب این طرح، بازدید میدانی توسط معاون سامانه ۵ شرکت واحد و اتوبوسرانی به اتفاق مدیر کنترل خطوط سامانه و رئیس و کارشناسان اداره حمل و نقل عمومی معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه انجام شد و اعضای تیم بازدید کننده نسبت به چگونگی فعالیت اتوبوس در مسیر و ایستگاه‌های مصوب به صورت میدانی ارزیابی و فعالیت ناوگان را مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دادند.

وی همچنین اظهار کرد: به دلیل انجام عملیات عمرانی و حفاری سازمان آب در محور جدی اردبیلی به صورت موقت تا پایان عملیات مسیر خدمات رسانی خط اتوبوس ۳۲۴ از شهرک آوا به صورت رفت و برگشت عبور نخواهد کرد.