به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲؛ انارکی محمدی شهردار منطقه باتفاق معاونین ، مدیران و شهرداران نواحی در پنجمین شورای مدیران منطقه از حذف اقداماتی که باعث روزمرگی و عدم کیفی سازی خدمات رسانی به شهروندان می گردد گفت ممانعت بعمل آید.

شهردار منطقه از لزوم بکارگیری خلاقیت در اقدامات جاری و کیفی سازی که با ظرفیت مشارکت و همراهی نخبگان در محلات چهارده گانه مستتر است را بعنوان اصل مهم دانست و نکته شاخص برای این امر ، همراهی و مشارکت گسترده ای بود که در پیاده روی اربعین و جاماندگان با حضور گسترده مردم کاملاً مشهود بود را مصداق بارز خواند.

انارکی محمدی در ادامه گفت : توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی پیش رو که بسیار حائز توجه است را نیازمند هماهنگی و برنامه ریزی از پیش تعیین شده برای برنامه ریزی کامل و موفق عنوان کرد که یکی از آنها ، هفته دفاع مقدس که خواستگاه اش شهدا و فرماندهان بزرگ هشت سال جنگ تحمیلی را از ظرفیت های این منطقه بیان نمود که بایستی بسیار مشارکت فعال و پر رنگ داشته باشیم

یکی دیگر از مصوبات این نشست اطلاع رسانی کامل و گسترده توسط روابط عمومی منطقه برای آگاهی بخشی از حقوق شهروندان در موارد پیش پا افتاده ای است که اگر شهروندان از آن مطلع شوند بسیاری از موضوعات دغدغه مند شهروندان کاهش خواهد یافت بعنوان مثال بیان داشت: تعمیرات داخلی و جزئی معین شده نیازی به دریافت مجوز ندارد و یا شهروندانی که شامل جرائم ماده 100 در سنوات شده اند بخشودگی بی سابقه ای در قالب بند " ت " از طریق قانوان پیش بینی شده است که اگر با ایجاد جذلبیت و تشریح کامل ، اعلام گردد استقبال بیشتری از سوی مردم خواهد داشت.

از دیگر مصوبات اصلاح فرآیند هائی که باعث طولانی شدن زمان خدمات رسانی به مردم و خارج از استاندارد ها می باشد و با بررسی و دریافت مجوزات فرادستی و یا صورتجلسه داخلی می توان هم در زمان و هم در هزینه ها کاهش بسیاری ایجاد نمود را در دستور کار تمام بخش های تخصصی قرار گرفت.