به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه13، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به تشکیل جلسه کمیته مناسب سازی این منطقه گفت: در این جلسه، اقدامات عمرانی مرتبط با مناسب سازی معابر، بوستان‌ها و ساختمان‌ها در شش ماهه اول سال 1402 بررسی شد. 

شهردارمنطقه 13 با اشاره به ارایه گزارش مناسب سازی معابر، اماکن و بوستان‌های منطقه افزود: بیش از 9 هزار و 200 متر طول همسطح سازی و مناسب سازی همراه با خط ویژه عبور نابینایان در  محدوده های کنار گذر اتوبان باقری ، دوم، چهارم و پنجم نیروی هوائی،  تیموری فر ، دهقان ، برادران تیموری و منتظری  اجرائی شده و تا کنون 64 درصد پیشرفت عمرانی داشته است. 

به گفته محمد هادی علی احمدی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 13 نیز خارج از طرح های مصوب مناسب سازی تعدای از معابر که نیاز به مناسب سازی داشتند، شناسایی و در این راستا ۳ هزار متر طول مناسب سازی در خیابان ۱۱.۳۶، سوقانی، ۱۰.۳۶ ، سعدی ، پرواز و نیشابور در شش ماهه ابتدای سال انجام شده است. 

شهردار منطقه ۱۳ در خصوص مناسب سازی ساختمان ها و بوستان های منطقه تصریح کرد: ساختمان های شهرداری نواحی دو و چهار، دهقان و بوستان وحدت در دست اقدام است و اقدامات مرتبط با مناسب سازی برای استفاده افراد دارای معلولیت انجام می شود. 

محمد معما، معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۳ نیز گفت :  کمیته مناسب سازی معابر با هدف بررسی و ارزیابی کمی و کیفی و اقدامات صورت گرفته اجرایی و طرح‌های مناسب سازی منطقه تشکیل و رفع مشکلات محیطی، مناسب سازی معابر، ادارات دولتی، حمل و نقل عمومی، مبلمان شهری  از عمده موارد مطروحه در این جلسه بود.