به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، در این جلسه موضوعات و چالش­های محدوده های ناکارآمد منطقه 12 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تهیه کاداستر بازار در دستور کار اداره ثبت و اسناد استان تهران قرار گرفت. همچنین در خصوص آثار تاریخی در منطقه 12، شهردار منطقه در خصوص مرمت، حفاظت و مقاوم­سازی بافت تاریخی منطقه قول مساعدت لازم را با مرمت­کاران دادند.

بشیری معاون امور عمرانی فرمانداری تهران در خصوص اقدام مشترک نهادهای دولتی در محدوده بازار گفت: جذب اعتبارات دستگاه­های خصوصی و دولتی با هماهنگی فرمانداری انجام خواهد شد. در ادامه موضوع زمین­های با مالکیت شرکت بازآفرینی تهران مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مقرر شد شرکت برق منطقه­ای نسبت به جابجایی تیرهای برق معارض نوسازی بیشتری در محدوده بافت فرسوده منطقه 12 اقدام نماید.