به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست وتوسعه پایدار "حلیا سادات حسینی" در نظارت ستادی وضعیت محیط زیست منطقه ۱۳ ضمن تشکر از رویکرد محیط زیستی شهردار ، این منطقه را به عنوان منطقه ای فعال در پروژه های شاخص و الویت دار محیط زیستی معرفى کرد.

وى با بیان اینکه بحث مدیریت سبز یکی از موضوعات مهم در منطقه ۱۳ می باشد گفت:طبق اسناد بالا دستی در حوزه محیط زیست یکی از آیتم های اصلی که باعث جاماندن منطقه ۱۳ از کاروان محیط زیستی شهرداری شده بحث مدیریت سبز است.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردارى تهران بر ضرورت نگهداشت تجهیزات تجدیدپذیر در کنار نگاه توسعه محور در منطقه تاکید کرد و از شهرداران نواحی خواست که با نگاه جدی تر به محیط زیست، تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر داشته و همچنین تعمیر و نگه داشت تجهیزات خورشیدی را جزء الویت های کاری خود قرار دهند.

وی‌ با اشاره به تفاهم نامه موجود شهردار محترم تهران با وزیر نیرو در خصوص تصفیه خانه ها ، اظهار کرد: در طرح جامع فاضلاب شهر تهران ، تصفیه خانه فاضلاب شرق در پارک سرخه حصار دیده شده است ، که می بایست احداث آن با توجه به اصول کارشناسی در الویتهای کاری منطقه قرار گیرد. همچنین طبق دستورالعمل ابلاغی تصفیه خانه شرق با عنوان سرخه حصار در این محدوده جانمایی میگردد.

حسینى ادامه داد:با توجه به  دستورالعمل کاهش مصرف پلاستیک می بایست نگاه ویژه تری و جدی تری در این حوزه در منطقه ،صورت گیرد تا در آینده شاهد کاهش مصرف پلاستیک در منطقه ۱۳ باشیم.

  مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در پایان گفت: امیدواریم نگاه محیط زیستی با حمایت شهردار محترم منطقه در بدنه شهرداری منطقه ۱۳ بیش از پیش تسری پیدا کند، و با برنامه ریزی دقیق و مدون، بستر رشد فرهنگ محیط زیستی در جامعه را فراهم کنیم  .

بنابراین گزارش در این بازدید نیم روزه از مکانهایی چون: ایستگاه دوکوهه، پارک سرخه حصار، نیروگاه خورشیدی نیروهوایی بازدید به عمل آمد.