به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲ ، مهدی صالحی در جلسه توجیهی بررسی آخرین فرایند اجرای طرح من شهردارم۲ که  باحضورمعاونین،مدیران وشهرداران نواحی ۹گانه، برگزارشد  بر اطلاع رسانی دقیق باهدف مشارکت حداکثری شهروندان برای تصمیم گیری، برنامه ریزی وبودجه ریزی صحیح براساس نیاز واقعی محلات با توجه به تجربیات اجرای این طرح در سال گذشته تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی در اجرای این طرح گفت: با توجه به اینکه  روابط عمومی منطقه  در دوره اول طرح من شهردارم رتبه اول در حوزه اطلاع رسانی را کسب کرد ،امید می رود در این دوره  نیز با استفاده از تجربیات موفق ، اطلاع رسانی مناسب و هدفمند انجام شود. 

وی  با اشاره به اینکه  جلب اعتماد مردم در اجرای پروژه های شهری از جمله سرمایه هایی است که مدیران شهری به دنبال آن هستند، گفت: تجربیات نشان می دهد  مشارکت شهروندان در تعیین و اولویت بندی پروژه های شهری و یا پیشنهاداتی که برای بهبود وضعیت زندگی در محله های خود ارائه می دهند، نخستین گام برای جلب اعتماد مردم به شهرداری ها است.

صالحی ادامه : تجربه اولین دوره طرح من شهردارم نشان داد که اگر بتوانیم از ظرفیت مشارکت شهروندان بهره مند شویم می توانیم دستاوردهای خوبی را در سطح محلات شاهد باشیم.

وی افزود:  در اولین دوره از طرح من شهردارم 46 پروژه شهری در منطقه تدوین و اجرایی شد و امید می رود با اطلاع رسانی مناسب ، شاهد مشارکت بیشتر شهروندان در این پویش باشیم.