به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط‌عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، "مجید امانی" سرپرست اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق با اشاره به برگزاری جلسات جداگانه مدیران و کارشناسان این اداره کل با معاونان فنی و عمرانی مناطق ۲۲گانه، یادآور شد: مجموعه فعالیت‌های عمرانی مناطق با رویکرد کیفی‌سازی فرایندها و اقدامات در دست انجام مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

 "امانی" محور اصلی این نشست‌ها را رصد وضعیت پیشرفت پروژه‌ها در انطباق با برنامه‌های زمان‌بندی و اهداف کمی پیش‌بینی شده، احصاء مشکلات و آسیب‌ها و بررسی و ارائه راهکارهایی به‌منظور کیفی‌سازی امور فنی و عمرانی از پیدایش تا تحویل پروژه، انطباق با نظام‌نامه‌های فنی و اجرایی و نظارت‌های فنی و اصولی خواند.

 سرپرست اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق خاطرنشان کرد: توجه به موضوع کیفیت پروژه‌های عمرانی از جمله کارویژه‌های اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی است که سهم جدی و اثرگذار در ارزیابی عملکرد مناطق خواهند داشت. بر این مبنا مدیران و کارشناسان اداره کل به طور مستمر نسبت به رصد و پایش فعالیت‌های عمرانی در دست انجام مناطق، منطبق بر نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری فنی و اجرایی اقدام می‌کنند.

 وی با تأکید بر اینکه به‌هیچ‌وجه نباید سرعت اجرایی پروژه و یا ضرورت تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده بهانه‌ای برای عدم توجه به کیفیت پروژه باشد، ابراز امیدواری کرد نظارت ستادی جهت پایش و رصد میدانی عملکرد فنی و عمرانی مناطق طی پاییز سال جاری و متعاقب اتمام جلسات پایش عملکرد آغاز شود.