به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، نایبی ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند مدیریت شهری در ساماندهی این منطقه اظهار داشت: نا امنی روانی می تواند روح و روان شهروندان را بیازارد و معضلاتی چون ساخت و سازهای غیرمجاز، مشکلات زیست محیطی و بافت ناهمگن انواع بزهکاری آسیب‌های اجتماعی، امنیتی و انتظامی را ایجاد می‌کند که نیازمند هم افزایی، مشارکت همه جانبه دستگاه های متولی در رفع این معضلات است.

وی با اشاره به اینکه نگاه استانداری به رفع مشکلات این منطقه بسیار نافذ و کارساز است،  بیان کرد: تشکیل شورای هماهنگی و بهره‌مندی از ظرفیت مردمی و معتمدین محلات در هر منطقه می تواند برای مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی راهکار مطرح و سپس در کمیته امنیتی و حقوقی موضوع ها پیگیری شود.

معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن سرانه‌های آموزشی، درمانی، فرهنگی و غیره در احداث پروژه ها و لحاظ کردن طرح جامع و طرح تفصیلی در ساماندهی این محدوده بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه سیدکمال سادات مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری تهران خواستار اجرای اقدامات عملیاتی چون تشکیل شوراهای امنیتی، فرهنگی و اجتماعی که می تواند در ساماندهی بسیار کار ساز باشد، تهیه پیوست اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره برای آسیب‌های اجتماعی و طبقه بندی و اولویت بندی آنها، تشکیل جلسه های امنیتی و حقوقی در مورد مسائل پیش رو با همکاری شورای هماهنگی، تهیه و تدوین شناسنامه محیطی، پایش تصویری اقدامات برای رصد شد.وی ادامه داد: قبل از تشکیل جلسه ها، راهکارها بررسی و بعد به کمیته ارسال و تمام ابعاد حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته شود.

تورج فرهادی شهردار منطقه خاطرنشان کرد: وجود شهر فرودگاهی با خدمات بین المللی و شهر آفتاب در منطقه ۱۹ می تواند به عنوان پشتیبان خدماتی پایتخت باشد و از آنجایی که در گذشته جاده ابریشم از این محدوده عبور می کرد، ظرفیت اقتصادی و گردشگری خوبی را در نهاد خود دارد و آینده درخشانی را برای منطقه رقم خواهد زد.

فرهادی با اشاره به اینکه متوسط میزبان تفکیک و انبار ضایعات در خلازیر روزانه ۲ هزار تن است، تصریح کرد: این گونه فعالیت های غیرمجاز همراه با آلودگی های زیست محیطی روزانه مشکلات زیادی را در جمع آوری زباله ها ناشی از تفکیک برای مدیریت شهری این منطقه ایجاد می کند که درصدد هستیم ضایعات فروشان خلازیر میانی و جنوبی را به خارج از شهر انتقال داده و آنها را ساماندهی کنیم.

پیگیری تکمیل شبکه فاضلاب ناحیه سه، تأمین روشنایی برخی معابر با مشارکت اداره برق، جلب مشارکت شرکت فاضلاب در تکمیل فاز دوم تصفیه خانه خلیج فارس و یا تأمین نقدینگی و غیره در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش در این بازدید از عملیات احداث معبر ۳۵ متری پونه، خیابان های خلازیر جنوبی و میانی، ۲۰۶، پیروز شمالی، کوره پزخانه ها و غیره بازدید شد.