به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، تورج فرهادی بیان کرد: این اقدامات در سه بخش مناسب سازی خیابان، مناسب سازی بوستان ها و مناسب سازی سرای محله ها انجام شد.

به گفته این مسئول حذف زوائد فیزیکی موجود در پیاده روها، برچیدن کف پوش غیر استاندارد، مرمت و اجرای نوار بساوایی، هم سطح سازی پیاده رو و اجرای رمپ در مکان مود نیاز به منظور مناسب سازی و بهسازی معابر انجام شده است.

او در خصوص پیاده رو سازی معابر تصریح کرد: این عملیات در خیابان های برادران شهید شکری جنوبی به متراژ ۱۶۲۹ متر طول و خیابان شکری شمالی ۵۰۰ متر طول، شصت و یکم ۳۰۰ متر طول، میثاق جنوبی ۲۲۰۰ متر طول، دانشگاه ۱۱۵۹ متر طول و آموزگار ۱۰۸۱ متر طول در هر دو سمت پیاده رو ها انجام شده است. 

همچنین پیش بینی می شود در معبر شکری شمالی ۵۰۰ متر طول و میثاق شمالی ۴۰۰ متر طول نیز در آینده نزدیک اجرا شود. 

شهردار منطقه بیان کرد: در بوستان جوانه ۷۰۰ متر پیاده روسازی، ۱۵۰ متر مربع جدول کشی، بوستان بهشت ۲۰۰ متر مربع پیاده رو سازی، ۱۰۰ متر مربع جدول، بوستان گلستان محله شریعتی جنوبی ۵۰ متر مربع پیاده رو سازی، ۵۰ متر مربع جدول و در بوستان بهشت ۲۰۰ متر مربع پیاده رو سازی و ۱۰۰ متر مربع جدول اجرا شده است.

ضمن اینکه در پاتوق محله خیابان آموزگار رمپ ویژه معلولین و افراد کم توان و در ورودی سرای محله شکوفه ۲۰۰ متر مربع پیاده رو سازی انجام شده است.