به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ و به منظور بررسی و کنترل منابع آلاینده محیط زیست در محدوده مناطق٤-١-١٣، بازدید مشترکی به همراه مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و مدیران آن اداره کل ، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران ، سرپرست اداره نظارت و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران , نمایندگانی از شهرداری منطقه ۱، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ، شهرداران نواحی ۷,۸,۹ و رییس اداره محیط زیست و فضای سبز منطقه ۴ صورت گرفت .

گفتنی است در این  بازدید از محدوده بزرگراه شهید بابایی جاده تلو بازدید و  پیرامون مدیریت پسماند و نخاله های ساختمانی بحث و تبادل نظر شد.