به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۶،دیدار مردمی سید مرتضی روحانی با شهروندان قلب پایتخت در راستای رسیدگی به خواسته های مشروع و به حق و ارتباط مستقیم مردم برگزار و دستورات لازم به معاونین، مدیران جهت مرتفع نمودن مشکلات در اسرع وقت، صادر شد.

شهردار منطقه۶، با اشاره به اهمیت و ضرورت انجام ملاقات های مردمی از سوی مسئولان خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که در سرنوشت هر سازمانی اهمیت و ارزش اساسی دارد و آن را در رسیدن به اهداف یاری میدهد، نحوه رابطه سازمان با مراجعانی است که با آن سر و کار دارند.

روحانی ادامه داد: از این رو هر اندازه این ارتباط به طور مفیدتر، مستمرتر و به شکل موثرتری گسترش یافته باشد به همان اندازه سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق تر است.

شهردار منطقه۶ با بیان اینکه ملاقات‌های مردمی بهترین راه شناسایی مشکلات و درخواست های به حق شهروندان است، افزود: ارتباط دو سویه و چهره به چهره مسئولان با مردم در راستای جلب رضایت ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی، رفع فوری برخی از مشکلات مراجعان و پاسخگویی صریح و شفاف به مشکلات مردمی را از مباحثی دانست که مدیران شهری در ملاقات مردمی خود باید مد نظر قرار دهند.