به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، بازدید از محدوده قلعه دولت آباد واقع در منطقه 20 شهرداری تهران با حضور جعفر شربیانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ مهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی؛ جمعی از مسئولین شهرداری منطقه 20؛ اهالی و مالکان منطقه انجام شد. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در حاشیه این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت نوسازی مشارکتی، تصریح کرد: از روزی که شهرداری به نوسازی محله دولت آباد ورود کرده، مشارکت مردمی برای نوسازی بیشتر شده است.

هدایت با بیان این که طرح موضعی محدوده قلعه دولت آباد به عنوان محله الگو در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران قرار دارد، توضیح داد: این طرح با دو سناریو الگوی تجمیعی و سوپر بلوک در حال تهیه و بررسی است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: تأمین خدمات و حل مسائل مالکیتی نیز به عنوان ویژگی مهم در تهیه طرح نوسازی دولت آباد در دستور کار قرار دارد و سازمان نوسازی تلاش دارد با رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با مشارکت تمامی ذینفعان و توسعه گران طرح را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند. 

گفتنی است در این بازدید مقرر شد با تأمین نظر اهالی و رعایت موارد فنی طرح نوسازی محله دولت آباد در اسرع وقت تکمیل شود تا شاهد روند نوسازی در این محدوده باشیم.