به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2 ،مهدی صالحی، شهردار منطقه  گفت: خاستگاه این طرح تقویت، رشد و مشارکت دانش آموزان به صورت عملی و بنیادین در بستر مدرسه است، چرا که مدرسه یکی از موثرترین فضاها برای آموزش و ترویج فرهنگ مشارکت است. طرح شهردار مدارس، تبلور شخصیت و مسئولیت پذیری دانش آموزان است.

وی با اشاره به اینکه سنت و تفکر مشارکت باید از دوران کودکی و نوجوانی به افراد آموزش داده شود تا در جامعه و زندگی موثرتر و سودمندتر باشند، افزود: طرح شهردار مدرسه وسیله ای برای تحقق اهداف معین حول محور شخصیت اجتماعی بخشیدن به نوجوانان و تقویت مشارکت جویی دانش آموزان در سطح شهر و مدرسه و خانواده است.

صالحی  با اشاره به اینکه دانش آموزان در این طرح با مسئله شناسی و برنامه ریزی آشنا می شوند، گفت: از جمله فعالیت های شهردار مدرسه می توان به شناسایی و اولویت بندی وضعیت پیرامون مدرسه تا شعاع ۵۰۰ متری، شناسایی و اولویت بندی نیازهای مدرسه، جلب مشارکت حداکثری دانش آموزان در برنامه های طرح شهردار مدرسه اشاره کرد

شهردار منطقه  افزود:  شهرداران مدارس ماموریت ها و وظایف شهرداری در حوزه های نگهداشت شهر، فرهنگی، اجتماعی، جمع آوری زباله و ... را در فضای کوچکتر (مدرسه) به اجرا می گذارند.

وی  با اشاره به آغاز برگزاری انتخاب بیست وسومین دوره شهردار مدرسه گفت: این دوره از انتخابات در 20مدرسه متوسطه برگزار و دانش آموزان در هر مدرسه یک شهردار و 6 معاون شهردار را انتخاب می کنند.