به گزارش اکونا پرس،

مهدی پیرهادی با ارسال نامه ای به شهردار تهران، تاکید کرد: با عنایت به پیگیری‌های قبلی و فرصت پیش آمده در خصوص مصوبه ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور سازمان‌ها و نهادهای تابع و وابسته و نامه جناب آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور و موافقت شورای حقوق و دستمزد در خصوص ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور سازمان‌ها و نهادهای تابع و وابسته با درج عنوان مذکور در احکام کارگزینی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول وزارت کشور سازمان‌های تابع و وابسته و استانداری‌ها با کسر کسورات قانونی در قالب جدول امتیازبندی در اجرای ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به موجب حکم شماره ۱۰۰۱۲۰، مورخ سوم آذر ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور موضوع تفویض اختیارات مربوط به مصوبات و تصمیمات شورای حقوق و دستمزد مراتب جهت اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۲ ابلاغ می‌گردد.

وی ادامه‌داد: لذا پیرو ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۳۰ مهر ماه امسال نسبت به اصلاح احکام کلیه پرسنل رسمی متخصص و خدوم شهرداری تهران اقدام لازم انجام شود و در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران اعمال و به شورای شهر ارسال شود.