به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ " عبدالمطلب توجهی" با بیان خبر فوق گفت: اقدامات مهرماه ۱۴۰۲ در خصوص عملیات آسفالت در بیش از ۹۸ هزار و ۶۴۰ متر مربع از معابر منطقه با میزان تقریبی ۱۲ هزار و ۲۰۰ تن آسفالت به روش مکانیزه و روکش دستی در سطح منطقه ۲۱ بوده که در اجرای مطالبات شهروندان در پویش "من شهردارم"  انجام پذیرفته است. 

وی افزود: طرح عملیات آسفالت معابر در سطح منطقه با برنامه ریزی انجام شده در مهر ماه تراش و روکش مکانیزه به میزان هزار تن آسفالت و مساحت ۹۰هزار متر مربع و لکه گیری و روکش دستی به میزان هزارتن و مساحت ۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع نسبت به اجرای آسفالت معابر اصلی این منطقه در معابر نواحی سه گانه و با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود اقدام کرد. 

وی افزود: در این طرح سعی شده از هر ناحیه معابر با اولویت بالا برای انجام عملیات آسفالت انتخاب و اجرا شود. با توجه به رویکرد شهرداری تهران مبنی بر توجه ویژه به مرمت و بهسازی و روسازی آسفالت معابر در سال جاری با هدف افزایش ایمنی و تسهیل و تردد شهروندان، با جدیت پروژه ها پیگیری و اجرا می شود.

لکه گیری و مرمت آسفالت معابر یکی از مطالبات به حق مردم و همچنین از اولویت های مدیریت شهری در حوزه نگهداشت شهر می باشد که باعث افزایش ایمنی تردد خودرو ها و ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان می شود، از ابتدای سال جاری آغاز شده است و به صورت مستمر ادامه خواهد یافت .