به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، تورج فرهادی با اشاره به اینکه این اقدامات به‌منظور تأمین امنیت عبوری شهروندان و کاهش بار ترافیکی انجام می شود یاد آور شد: توجه به خطوط راهنمایی و رانندگی باعث کاهش حجم ترافیک، رعایت حقوق رانندگان و عابران پیاده و نیز رانندگی اصولی و ایمن می شود.

او ادامه د اد: در این عملیات خط کشی خطوط ممتد و منقطع به طول 6 هزار و 300 متر در خیابان سهیل شمالی حد فاصل میدان باران تا بزرگراه آیت الله سعیدی، هزار و 540 متر خیابان براداران شهید شکری حد فاصل خیابان پونه تا بلوار ورامینی، 500 متر طول در معبر شهید صمدی حد فاصل کوچه شهید بهمنی تا بلوار شقایق، هز ار و 100 متر طول خطوط ممتد در بلوار شقایق از خیابان شهید صمدی تا میثاق در حاشیه رفیوژ میانی و 540 متر طول خط کشی منقطع حد فاصل خیابان شهید صمدی تا دور برگردان میثاق به اجرا درآمده است.

شهردار منطقه بر اهمیت و نقش موثر خط کشی‌های معابر و بزرگراه ها در عبور ومرور ایمن و انضباط بخشی ترافیکی تأکید کرد.