به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، علی اصغر طاهری با اعلام این خبر گفت:  بهسازی و زیباسازی محیطی منظر شهری، بازسازی معابر بوستانها و قطعات فضای سبز سطح محدوده در دستور کار شهرداری این منطقه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 3 هزار متر مربع از رفیوژ های منطقه بازپیرایی شده است، تصریح کرد: شهرداری منطقه همواره با اجرای طرح های متنوع و مختلف در حوزه ارتقا زیباسازی و افزایش سرانه فضای سبز برای جلب رضایت شهروندان منطقه گام های عمده و اساسی برداشته است .

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 2 تاکید کرد:  این طرح از اوایل مهرماه این طرح آغاز و با  اجرای عملیاتی از قبیل کاشت درخت و درختچه،کاشت گلهای فصلی و گیاهان پوششی در فضای سبز و بوستانهای سطح منطقه  درحال انجام است.

طاهری در اجرای طرح بازپیرایی و ساماندهی بوستانهای بازیافت، مخابرات، پردیس و پاس فرهنگیان به کاشت 10هزار و 183 اصله درختچه و 9هزار و 850 گلدان رزکاری اشاره کرد .