به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4 " علی اصغر کمالی زاد" درجمع معاونان و مدیران این منطقه  پرداختن به موضوعHSE  را مهم خواند  و گفت: یکی از اهداف  hse استاندارد سازی  است که  منجر به رفع نقاط ضعف و تقویت سیستم می شود.

او افزود: موضوعات مرتبط با  hse می بایست با دقت بررسی و به سرعت رفع گردد و هریک از این موضوعات در خروجی می تواند به پروژ ه های مهمی تبدیل شود.

شهردار منطقه 4 از رفع نواقص موجود به رسیدگی به چاه های آرت در هر ناحیه ،  آبنماها، چراغ های روشنایی، آسانسورها و ... اشاره کرد و گفت: با توجه به شناسایی لیستی از عدم انطباق ها،  لازم است با کمک مشاور و همکاری نواحی این عدم انطباق ها رفع شود.