به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ این جلسه با حضور "سید مهدی هدایت" مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، "محمدرضا پوریافر" شهردار منطقه ۲۱، "مهدیه فلاح" معاون سازمان نوسازی شهر تهران ، معاون و مدیران شهرسازی منطقه ۲۱ برگزار شد.

"محمدرضا پوریافر" با حضور در این جلسه بیان کرد: هدف از برگزاری این جلسه پیگیری پروژه های منطقه در برنامه قرارگاه مسکن بوده است. همچنین کارشناسان ما نسبت به بررسی پروژه ها بر اساس طراحی، تراکم و تأمین سرانه ها و اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی آن بر روی مسکن در تهران اقدام خواهند کرد.

پروژه های قرارگاه مسکن شهرداری منطقه، یکی از طرح های بزرگ شهرداری است که هدف از اجرای آن، کمک به ساخت و تولید مسکن است.