به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19،تورج فرهادی بیان کرد: در راستای اجرای طرح تحولی بیست گانه خدمت به طور ویژه بهسازی میادین شهری با احداث این میدان علاوه بر کاهش تخلفات ترافیکی، ورودی و خروجی به سمت بزرگراه آزادگان ایمن و از توقف های حاشیه ای خودروها در این محدوده جلوگیری شد.

این مسئول با اشاره به اینکه مساحت این پروژه 5 هزار و 800 متر مربع است افزود: ۴۰۰۰ مترمکعب عملیات خاکبرداری،260 متر مکعب خاکریزی،1600 متر مکعب بتن ریزی و Rcc انجام و 900 تن صرف آسفالت این میدان شده است.

ضمن اینکه 550 متر طول جدول، کانیو و 270 متر طول نهر به منظور جمع آوری و هدایت آب های سطحی اجرا شده است.

شهردار منطقه درباره پیرایش شهری این میدان به نصب برج نوری 15 متری، جداره سازی پیرامون میدان، رنگ آمیزی جداول، کاشت درخت و درختچه های مقاوم به کم آبی، نصب المان های ترافیکی، خطر نما، استوانه و ... اشاره کرد.