به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4 در این نشست کمالی زاده گفت: مدیریت شهری منطقه 4 همواره مفتخر است که اساس کار خود را بر گام های بزرگ و اساسی گذاشته است و 31 پروژه احداثی در سال جدید نشان از این گفتار دارد.
او ادامه داد: ما در طرح تحول بیست گانه خدمت طبق تعهدات و برنامه ریزی های انجام شده پیش خواهیم رفت و تمام قدرت خود را برای پیشبرد اهداف به کار خواهیم گرفت.
کمالی زاده گفت: فرصت خدمت فرصتی مغتنم است که توسط خداوند به مدیران ارشد شهری اعطا شده است و ما در این منطقه همواره سعی داریم تا به بهترین وجه از این زمان طلایی استفاده نیکو کنیم.
در ادامه این نشست فیاض گفت:  طرح تحولی بیست گانه خدمت در واقع برنامه ها و اقدامات همیشگی است که توسط شهرداری های مناطق انجام می شده است و هم اکنون نیز اجرای می گردد؛ تنها تفاوت آن پررنگ تر شدن و تحولی عظیم در این میان است.
او ادامه داد: همانگونه که در نهضت آسفالت تحولی شگرف را در شهر شاهد بودیم در اجرای طرح تحول بیست گانه نیز برخی از اموری که همیشه و همواره در حال انجام است پررنگ تر  شده و اقدامات جدی تری در آن باره انجام و تحولی نوین در آن زمینه اجرا می گردد.
فیاض ادامه داد: در این راستا می توان با سپردن مسوولیت ها به نواحی به عنوان مجری طرح ها و نظارت توسط معاونت های اجرایی و هم سطح سازی دریچه ها این امور را بهتر مدیریت کرد.
مدیرکل هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران گفت: خوشبختانه مدیریت شهری منطقه4 در اجرای پروژه های خود موفق بوده است همانگونه که در 41 پروژه مستمر من شهردارم 40 پروژه این منطقه به اتمام رسیده و آخرین آن نیز در مرحله پایانی می باشد.
شایان ذکر است در پایان این جلسه معاونین، شهرداران نواحی و مدیران نقطه نظرات و مسائل و ایده های خود را با مدیران ارشد شهر خود مطرح کرده و راهکار دریافت نمودند.