به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ "محمدرضا پوریافر" شهردار منطقه در ابتدای این جلسه گفت: در تعیین برنامه‌ها و عملکرد معاونت ها؛ نظام بودجه‌ریزی و اولویت‌های اجرایی پروژه‌های مهم در سطح محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: با افزایش سرعت خدمت رسانی و بهره برداری به موقع از پروژه های توسعه محله ای، می‌توان زمینه افزایش میزان رضایتمندی شهروندان را ایجاد کرد تا درنهایت اعتماد و اطمینان آنان به مدیریت شهری ارتقاء یابد. 

لازم به ذکر است؛ در این جلسه ناظرین و مدیران پروژه های منطقه نیز موضوعات خود را درخصوص پروژه ها بیان کردند. همچنین  بررسی و تعیین بودجه سال ۱۴۰۳ در دستور کار معاونین و مدیران ارشد جهت ارائه گزارش در جلسه بعدی قرار گرفت.