به گزارش اکونا پرس،

​به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه؛ علی دربندی با اشاره به اینکه شورای توسعه مدیریت شهرداری تهران در راسـتای اجرای مصوبه شورای‌عالی اداری در سال ۱۳۹۹ با موضـوع تشـکیل شـورای راهبری توسـعه مدیریت در دسـتگاه‌های اجرایی و به منظور جاری‌سازی سـند راهبردی توسـعه منابع انسـانی، دسـتورالعمل شـورای توسـعه مدیریت شهرداری تهران را جهت اجرا ابلاغ کرده است افزود: جلسه شورای توسعه این شرکت با حضور مدیرعامل، نمایندگانی از معاونت سرمایه‌های انسانی، حراست و بازرسی و شهرداری تهران به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود.

 وی با بیان اینکه در شورای توسعه مدیریت تمام فرایندهای شرکت مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد تصریح کرد: هدف اصلی این شورا تسریع در روند فرایندهای ابلاغ شده از جمله طراحی سازوکارهای مناســب برای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بهبود عملکرد سـازمانی در اجرای نقشـه راه اصـلاح نظام اداری و فراهم‌آوردن زمینه‌های اجرای سـند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری، بهبود مدیریت عملکرد و راهبری برنامه‌های تحولی نظام اداری شهرداری تهران و توسعه مدیریت، ارتقای عملکرد و بهره‌وری سازمانی است.

دربندی تصریح کرد: در این جلسه‌ها همچنین موضوعات رفاهی، آموزشی، فرایندهای نقل‌وانتقال کارکنان و... مورد بررسی قرار می‌گیرد.