به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 12؛اله وردی شهردار ناحیه ۳ عنوان کرد با در نظرگرفتن نیازسنجی های انجام شده و با توجه به جلوگیری از حوادث احتمالی و ضرورت تسریع روند ایمن سازی سقف فرسوده بازار راسته کوچه کبابی ها عملیات بهسازی و رفع زوائد این راسته انجام شد.

در ادامه این عملیات ، رنگ آمیزی ،شستشو و زیباسازی سقف راسته ذکر شده نیز نهایی شد.

همچنین در ادامه روند ایمن سازی  با تخریب سقف فرسوده بازار امیر و نصب سقف پلی کربنات جدید به متراژ ۶۰۰مترمربع،عملیات رنگ آمیزی سقف راسته مذکور(پارچه فروشان) اجرایی شد.